تسلیت ایام محرم و ساعات کاری

Friday, August 28, 2020

مجموعه ایرانیان سرور ضمن عرض تسلیت به مناسب فرا رسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی در ماه محرم ساعات کاری رسمی در روزهای غیر از تعطیل خود را از 9 الی 17 معین نموده است و روزهای عاشورا و تاسوعا دفتر ایرانیان سرور به صورت کامل تعطیل می باشد.

با تشکر